ενδιάμεση απόφαση: Case 365/2006: Date 29-07-2013

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ενώπιον: Μ. Αμπίζα, Α.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 365/2006 Μεταξύ: CHRISTOFOROS KARAYIANNAS & SONS Εναγόντων -και- CORNELIUS DESMOND O’…

Continue Reading →

Second Assault: Case 197/2008: Date 12-02-2013

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ενώπιον: Στ. Λουκίδου – Βασιλείου, Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 197/2008 Μεταξύ: CORNELIOUS DESMOND O’ DWYER ΕΝΑΓΟΝΤΑ Και…

Continue Reading →

Second Assault Supreme Court Appeal: 172/2010: Date 25-01-2013

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Ποινική Έφεση Αρ. 171/2010) 25 Ιανουαρίου, 2013 [ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΗ, Δ/ΣΤΕΣ] ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,…

Continue Reading →

Bank of Cyprus v. Karayiannas and Son: Case 821/2009

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Φιλίππου, Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 821/2009 Μεταξύ: Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Εναγόντων – Αιτητών…

Continue Reading →

Criminal Fraud Appeal: Case 19/2011: Date 10-09-2012

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 19/2011 (ΣΧ. ΜΕ 20/2011) ΜΕΤΑΞΥ CORNELIUS DESMOND O’DWYER Εφεσείοντα KAI 1. CHRISTOFOROS…

Continue Reading →

γραπτές παρατηρήσεις με Γιάννος Γ Γεωργιάδη 365/2006

ΚΛΙΜΑΚΑ:€500.000 – €2.000.000 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. 365/06 ΜΕΤΑΞΥ: CHRISTOFOROS KARAYANNAS & SONS LTD, εκ Παραλιμνίου Ενάγοντες και 1.…

Continue Reading →

Civil fraud: my lawyers submission: Case 365/2006

ΚΛΙΜΑΚΑ:€500.000 – €2.000.000 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. 365/06 ΜΕΤΑΞΥ: CHRISTOFOROS KARAYANNAS & SONS LTD, εκ Παραλιμνίου Ενάγοντες και 1.…

Continue Reading →