Άνδρος Κλαΐδης / Ανδριάνα Κλαΐδη / Andrew Klydes: Case 47/2011

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ενώπιον: Γ. Κυθραιώτου-Θεοδώρου, Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 47/2011 Μεταξύ: Άνδρος Κλαΐδης, από Λάρνακα Ενάγοντας και Γεώργιος Σιεχερλής, από…

Continue Reading →

ΑΝΔΡΟΥ ΚΛΑΙΔΗ Temple Court Chambers: Case 47/2011

Αρ. Αγωγής: 47/2011 Μεταξύ: ΑΝΔΡΟΥ ΚΛΑΙΔΗ Ενάγοντα και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΕΧΕΡΛΗ Εναγόμενου Αίτηση ημερομηνίας 14.11.2013 για επαναφορά αγωγής 10 Απριλίου, 2014…

Continue Reading →

Andrew Klydes LLC / κα Ανδρέου / Άνδρος Κλαΐδης: Case 3597/10

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Χ. Β. Χαραλάμπους, Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 3597/10 Μεταξύ: 1. ANDREW KLYDES LLC 2. ΑΝΔΡΟΣ ΚΛΑΪΔΗΣ Εναγόντων…

Continue Reading →

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ CORNELIUS ΗΜΕΡ: ΑΓΩΓΗ ΑΡ 365/2006 13-03-2012

ΚΛΙΜΑΚΑ:€500.000 – €2.000.000 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. 365/06 ΜΕΤΑΞΥ: CHRISTOFOROS KARAYANNAS & SONS LTD, εκ Παραλιμνίου Ενάγοντες και 1.…

Continue Reading →

My court statement Part 1: Case 365/2006: Date 13-03-2012

ΚΛΙΜΑΚΑ:€500.000 – €2.000.000 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. 365/06 ΜΕΤΑΞΥ: CHRISTOFOROS KARAYANNAS & SONS LTD, εκ Παραλιμνίου Ενάγοντες και 1.…

Continue Reading →