Άνδρος Κλαΐδης / Ανδριάνα Κλαΐδη / Andrew Klydes: Case 47/2011

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ενώπιον: Γ. Κυθραιώτου-Θεοδώρου, Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 47/2011 Μεταξύ: Άνδρος Κλαΐδης, από Λάρνακα Ενάγοντας και Γεώργιος Σιεχερλής, από…

Continue Reading →

Χριστόφορος Καραγιαννάς Λιμιτεδ v. Κυπριακή Δημοκρατία: Υπόθεση Αρ.1408/11

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1408/2011) 28 Νοεμβρίου, 2014 [K. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Δ/στής] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ…

Continue Reading →

ΑΝΔΡΟΥ ΚΛΑΙΔΗ Temple Court Chambers: Case 47/2011

Αρ. Αγωγής: 47/2011 Μεταξύ: ΑΝΔΡΟΥ ΚΛΑΙΔΗ Ενάγοντα και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΕΧΕΡΛΗ Εναγόμενου Αίτηση ημερομηνίας 14.11.2013 για επαναφορά αγωγής 10 Απριλίου, 2014…

Continue Reading →

Iacovou Quarries v. Karayiannas: Case 1598/2013

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ενώπιον: Στ. Τσιβιτανίδου – Κίζη, Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 1598/2013 Μεταξύ: IACOVOU BROTHERS QUARRIES LTD (HE98496) Εναγόντων και…

Continue Reading →

Karayiannas Developers v. the Carpenter: Case 794/2011

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ενώπιον:  Στ.  Τσιβιτανίδου – Κίζη, Ε.Δ. Αρ.  Αγωγής: 794/11 Μεταξύ: Δρυξύλ Λτδ, από Δερύνεια Ενάγουσας και Ch. …

Continue Reading →

Criminal Fraud: Case 19/2011: Date 23-10-2013

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Ποινικές Εφέσεις Αρ. 19/2011 και 20/2011) 23 Οκτωβρίου, 2013 [ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Δ/στές] (Ποινική ΄Εφεση…

Continue Reading →

Kosmo-Plast v. Karayiannas & Son Developers: Case 738/2012

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ενώπιον: Στ. Τσιβιτανίδου – Κίζη, Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 738/12 Μεταξύ: KOSMO PLAST COMPANY, εκ Πάφου Ενάγουσας και…

Continue Reading →

ενδιάμεση απόφαση: Case 365/2006: Date 29-07-2013

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ενώπιον: Μ. Αμπίζα, Α.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 365/2006 Μεταξύ: CHRISTOFOROS KARAYIANNAS & SONS Εναγόντων -και- CORNELIUS DESMOND O’…

Continue Reading →